Tel: +36 1 371 0150
Ozeki NG SMS gateway
SMS Gateway, a tömes SMS küldő szoftver
 PHP SMS API Megoldások | Termékek | Tartalomjegyzék | Kapcsolat  
  Kezdőlap
  SMS technológia
  SMS küldő program
  Irodai SMS Kliens
  Automatizált SMS küldés számítógépről
  SMS szolgáltatói rendszerek platformja
  SMS szoftver fejlesztés
  JAVA SMS API
  PHP SMS API
  C#.NET SMS API
  VB.Net SMS
  ASP SMS API
  Delphi SMS API
  Termékek
  Kapcsolat
  Tartalomjegyzék


Látogassa meg cégünk legújabb VoIP telefonközpont szoftver-ének a weboldalát. A termék neve: Ozeki Phone System XE.

Ajánló

Tekintse meg az Ozeki NG SMS Gateway, professzionális SMS szoftver angol nyelvű weboldalát az alábbi linkre kattintva:

Ozeki NG SMS Gateway
www.ozekisms.com

Példák SMS küldésre és fogadásra PHP SMS API-ból

A PHP SMS API a segíti a fejlesztőket abban, hogy hatékonyan küldhessenek és fogadhassanak SMS üzenetet vállalati rendszerében PHP programnyelvben az Ozeki NG SMS Gateway segítségével. Az SMS szoftver az SMS üzeneteket a mobil hálózatba vagy GSM modem vagy IP SMS kapcsolat segítségével juttatja el. Ez az áttekintő oldal néhány példával szemlélteti a PHP SMS küldés lehetőségeit az Ozeki NG SMS Gateway szoftver segítségével, hogy Ön megtalálhassa a legmegfelelőbb megoldást.

SMS küldés és fogadás PHP SMS API-ból SQL adatbázist használva

A legtöbb PHP-t támogató weboldal adatbázis szervert (MySQL or PostgreSQL) használ az adatok tárolására. Ez az adatbázis megoldás jól egyeztethető a PHP fejlesztők igényeivel. Amennyiben adatbázis szervert használ a weboldalához, akkor célszerű egy SQL SMS Gateway konfiguráció felépítése a rendszerében az SMS funkcionalitás eléréséhez. Az Ozeki SQL SMS Gateway konfigurációja a következő módon működik (1. ábra): létre kell hozni két adatbázis táblát. Az egyiket a bejövő üzenetek számára (ozekimessagein) a másikat a kimenő üzeneteknek (ozekimessageout). Ha üzenete érkezik a rendszerébe, az Ozeki NG SMS Gateway egy bejegyzést illeszt be az "ozekimessagin" táblába a bejövő üzenetről. A PHP alkalmazás ezt a bejegyzést feldolgozza és ellenőrzi, van-e bejövő üzenet.

Ábra 1 - SMS küldés és fogadás PHP SMS API-ból adatbázison keresztül.

A megoldáshoz a forráskódot itt töltheti le: php_sms_api_php_sms_example.zip

Hogyan adhat SMS funkcionalitást egy weboldalnak PHP és MySQL használatával:
Az SMS szoftver telepítése után már küldhet is SMS üzenetet a PHP-n alapuló weboldaláról. Ezt úgy teheti meg, ha egyszerűen bejegyzéseket illeszt be az "ozekimessageout" adatbázis táblába. Például létrehozhat egy HTML formátumot, amelyet a weboldal látogatói kitölthetnek. Miután ez megtörtént az SQL Insert paranccsal hozhat létre új bejegyzést az "ozekimessageout" táblában:

<HTML>
<BODY>

<H1> Send an SMS </H1>

<?php
$phonenum = $_GET['phonenum'];
$messagetext = $_GET['messagetext'];

if ($phonenum<>'') {

 $conn = mysql_connect("localhost", 'ozeki', 'abc123');
 if (!$conn) {
  die('Could not connect to database ' . mysql_error());
 }

 mysql_select_db('ozekisms');
 $sql = "INSERT INTO ozekimessageout (receiver,msg,status) ".
     "VALUES ('$phonenum','$messagetext','send')";
 mysql_query($sql);
 mysql_close($conn);

 echo "The message has been submitted for sending <br><br>";
}
?>

<FORM action=send.php METHOD=GET>
 Mobil phone number:
 <INPUT TYPE="TEXT" SIZE="16" NAME="phonenum" VALUE="+44777888999">
 <br>
 <TEXTAREA NAME="messagetext" ROWS=5 COLS=40>Hello world</TEXTAREA>
 <br>
 <INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=SEND>

</FORM>

</BODY>
</HTML>

Ahhoz, hogy az SMS üzenetet megkapja szelektálnia kell az "ozekimessagein" tábla bejegyzéseit. Ezt egy SQL Select parancs segítségével teheti meg. Például:

<HTML>
<BODY>

<H1>List incoming messages</H1>

<?php
 $conn = mysql_connect("localhost", 'ozeki', 'abc123');
 mysql_select_db('ozekisms');
 $sql = "SELECT sender,senttime,msg FROM ozekimessagein ORDER BY senttime desc";
 $res = mysql_query($sql);
 $cn = mysql_num_rows($res);

 for ($x=0;$x<$cn;$x++) {
   list ($sender,$senttime,$msg) = mysql_fetch_row($res);
   echo "<li>$senttime, <b>$sender</b>, $msg";
 }

 mysql_close($conn);
?>

</BODY>
</HTML>

SMS küldés és fogadás PHP SMS API-ból HTTP-t használva

HTTP kérésekkel szintén lehet kommunikálni az Ozeki NG SMS Gateway szoftverrel. Ennek a megoldásnak az a nagy előnye, hogy mivel közvetlen kommunikációt biztosít az SMS szoftverrel, gyorsabb reakcióidőt tesz lehetővé. Ha a HTTP SMS Gateway konfigurációt használja és SMS üzenetet kap, azonnal válaszolhat egy válasz SMS-sel. A 2. ábra ezt a megoldást mutatja be.

Ábra 2 - SMS küldés és fogadás PHP SMS API-ból HTTP-n keresztül.

Ahhoz hogy ezt a megoldást alkalmazza vállalati rendszerében először installálnia kell az Ozeki NG SMS Gateway szoftvert. Miután ezt megtette szüksége lesz a sendsms.html fájlra. Ezt el kell mentenie a webserver WWW directory mappájába. Ez a fájl tartalmazza a HTML formátumot, amelyet a weboldal látogatói kitölthetnek. A sendsms.html fájl forráskódja a következő:

C:\www\sendsms.html
<html>
 <body>
  <h1>My SMS form</h1>
  <form method=post action='sendsms.php'>

  <table border=0>
  <tr>
   <td>Recipient</td>
   <td><input type='text' name='recipient'></td>

  </tr>
  <tr>
   <td>Message</td>
   <td><textarea rows=4 cols=40 name='message'></textarea></td>

  </tr>
  <tr>
   <td> </td>
   <td><input type=submit name=submit value=Send></td>
  </tr>

  </table>
  </form>
 </body>
</html>

Ezután a web böngésző segítségével nyithatja meg ezt a fájlt. A megjelenő formátumban a weboldal látogatóinak meg kell adniuk a címzett telefonszámát és az üzenet szövegét az SMS sikeres továbbításához. Ez az üzenet a sendsms.php fájlba fog érkezni. A sendsms.php forráskódja a következő:

C:\www\sendsms.php
<?php

########################################################
# Login information for the SMS Gateway
########################################################

$ozeki_user = "admin";
$ozeki_password = "abc123";
$ozeki_url = "http://127.0.0.1:9501/api?";

########################################################
# Functions used to send the SMS message
########################################################
function httpRequest($url){
  $pattern = "/http...([0-9a-zA-Z-.]*).([0-9]*).(.*)/";
  preg_match($pattern,$url,$args);
  $in = "";
  $fp = fsockopen("$args[1]", $args[2], $errno, $errstr, 30);
  if (!$fp) {
    return("$errstr ($errno)");
  } else {
    $out = "GET /$args[3] HTTP/1.1\r\n";
    $out .= "Host: $args[1]:$args[2]\r\n";
    $out .= "User-agent: Ozeki PHP client\r\n";
    $out .= "Accept: */*\r\n";
    $out .= "Connection: Close\r\n\r\n";

    fwrite($fp, $out);
    while (!feof($fp)) {
      $in.=fgets($fp, 128);
    }
  }
  fclose($fp);
  return($in);
}function ozekiSend($phone, $msg, $debug=false){
   global $ozeki_user,$ozeki_password,$ozeki_url;

   $url = 'username='.$ozeki_user;
   $url.= '&password='.$ozeki_password;
   $url.= '&action=sendmessage';
   $url.= '&messagetype=SMS:TEXT';
   $url.= '&recipient='.urlencode($phone);
   $url.= '&messagedata='.urlencode($msg);

   $urltouse = $ozeki_url.$url;
   if ($debug) { echo "Request: <br>$urltouse<br><br>"; }

   //Open the URL to send the message
   $response = httpRequest($urltouse);
   if ($debug) {
      echo "Response: <br><pre>".
      str_replace(array("<",">"),array("&lt;","&gt;"),$response).
      "</pre><br>"; }

   return($response);
}

########################################################
# GET data from sendsms.html
########################################################

$phonenum = $_POST['recipient'];
$message = $_POST['message'];
$debug = true;

ozekiSend($phonenum,$message,$debug);

?>

Amennyiben szeretné alkalmazni ezt a megoldást vállalati rendszerében, látogassa meg termékoldalunkat, ahol letöltheti az Ozeki NG SMS Gateway szoftvert.

> SMS küldő program > SMS szoftver fejlesztés > PHP SMS API
Telefon: +36 1 371 0150, E-mail: info@ozeki.hu
Ozeki Informatikai Kft, 4032 Debrecen Nagy Lajos király tér 1-5.
Forrás: http://www.ozeki-sms-gateway.hu/p-61-sms.html