Tel: +36 1 371 0150
Ozeki NG SMS gateway
SMS Gateway, a tömes SMS küldő szoftver
 C#.NET SMS API Megoldások | Termékek | Tartalomjegyzék | Kapcsolat  
  Kezdőlap
  SMS technológia
  SMS küldő program
  Irodai SMS Kliens
  Automatizált SMS küldés számítógépről
  SMS szolgáltatói rendszerek platformja
  SMS szoftver fejlesztés
  JAVA SMS API
  PHP SMS API
  C#.NET SMS API
  VB.Net SMS
  ASP SMS API
  Delphi SMS API
  Termékek
  Kapcsolat
  Tartalomjegyzék


Látogassa meg cégünk legújabb VoIP telefonközpont szoftver-ének a weboldalát. A termék neve: Ozeki Phone System XE.

Ajánló

Tekintse meg az Ozeki NG SMS Gateway, professzionális SMS szoftver angol nyelvű weboldalát az alábbi linkre kattintva:

Ozeki NG SMS Gateway
www.ozekisms.com

SMS küldés C#-ból SQL adatbázis használatával

Ebben a cikkben arról olvashat, hogyan lehet C#.Net-ből adatbázis használatával SMS üzenetet küldeni mobil készülékekre az Ozeki NG SMS Gateway segítségével. Az Ozeki NG SMS Gateway az SMS üzeneteket a mobilhálózatba vagy egy GSM modemen keresztül juttatja el, ami a számítógéphez egy adatkábellel van csatlakoztatva; vagy IP SMS kapcsolaton keresztül közvetlenül csatlakozik a mobilszolgáltató SMS központjához. Ezen az oldalon részletesebb információkat találhat erről a megoldásról.

A megoldás megvalósításához szükséges forráskódokat és adatokat itt letöltheti: csharp-sms-example.zip

Az 1. ábra szemlélteti a megoldás működését. A rendszer a következő elemekből épül fel: GSM modem, amely adatkábellel van csatlakoztatva, egy SQL-SMS Gateway software, amelyet a számítógépére kell telepíteni, egy SQL adatbázis szerver (mint az SQL Express vagy az MS SQL), és végül az Ön SMS alkalmazása. Ez az összetett rendszer a következő módon működik: az SMS alkalmazás létrehoz egy SQL bejegyzést az adatbázisban. Az SMS szoftver kinyeri ezt a bejegyzést egy SQL Select parancsot használva és kiküldi az SMS üzenetet a GSM modemen keresztül.

Ábra 1 - SMS küldés és fogadás PHP-ból adatbázison keresztül.

Ahhoz, hogy ez a megoldás működjön, először fel kell készítenie az adatbázisát. Ez azt jelenti, hogy létre kell hoznia két adatbázis táblát. Az egyiket az SMS küldéshez (ozekimessageout) a másikat az SMS fogadáshoz (ozekimessagein). Az adatbázistáblát úgy kell létrehoznia, hogy abban legyen külön mező a küldő telefonszámának, a fogadó telefonszámának és az üzenet szövegének. Illetve egy állapotot jelző mezőnek szintén kell lennie a táblában, amely azt fogja mutatni, hogy az üzenet el lett-e küldve vagy sem. A 2. ábra mutatja az adatbázistábla elrendezését. Miután létrehozta az adatbázistáblákat, adjon meg egy felhasználónevet és jelszót, amelyet arra fog használni, hogy bejelentkezzen az adatbázisba.

create database ozeki
GO

use database ozeki
GO

CREATE TABLE ozekimessagein (
 id int IDENTITY (1,1),
 sender varchar(30),
 receiver varchar(30),
 msg varchar(160),
 senttime varchar(100),
 receivedtime varchar(100),
 operator varchar(30),
 msgtype varchar(30),
 reference varchar(30),
);

CREATE TABLE ozekimessageout (
 id int IDENTITY (1,1),
 sender varchar(30),
 receiver varchar(30),
 msg varchar(160),
 senttime varchar(100),
 receivedtime varchar(100),
 operator varchar(100),
 msgtype varchar(30),
 reference varchar(30),
 status varchar(30),
 errormsg varchar(250)
);

GO

sp_addLogin 'ozekiuser', 'ozekipass'
GO

sp_addsrvrolemember 'ozekiuser', 'sysadmin'
GO

Ábra 2 - Az adatbázistábla szerkezete

Ezek után az Ozeki NG SMS Gateway-t kell konfigurálnia ehhez a megoldáshoz. A szoftverben installálnia kell egy GSM modem kapcsolatot és egy új adatbázis felhasználót. Végül létre kell hoznia az SMS alkalmazását. Ehhez a Visual Studio.Net-et használhatja. Itt a "Visual Application" opcióval új projektet kell létre hoznia. Ez az alkalmazás szolgáltatja a grafikus felhasználói felületet az SMS küldéshez. Az adatbázishoz kapcsolódik és egy új bejegyzést hoz létre, ha egy üzenetet kiküld egy mobil készülékre.

Az alkalmazásnak tartalmaznia kell egy formátumot, amelyben a felhasználók megszerkeszthetik az üzenetük szövegét. Tartalmaznia kell egy mezőt a címzett telefonszámának, az üzenet szövegének és egy gombot az SMS küldés elindításához (Ábra 3).

Ábra 3 - SMS formátum

Forráskód üzenetküldéshez

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  try
  {
    //Connect to the database
    OleDbConnection conn = new OleDbConnection();

    conn.ConnectionString = "Provider=SQLNCLI;Server=.\\;"+
    "User ID=ozekiuser;password=ozekipass;Database=ozeki;Persist Security Info=True";
    conn.Open();
    if (conn.State == ConnectionState.Open)
    {
      //Send the message
      OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
      cmd.Connection = conn;
      string SQLInsert =
        "INSERT INTO "+
        "ozekimessageout (receiver,msg,status) "+
        "VALUES "+
        "('"+tbSender.Text+"','"+tbMsg.Text+"','send')";
      cmd.CommandText = SQLInsert;
      cmd.ExecuteNonQuery();
      MessageBox.Show("Message sent");
    }

    //Disconnect from the database
    conn.Close();
  }
  catch (Exception ex)
  {
    MessageBox.Show(ex.Message);
  }

}

Amennyiben szeretné alkalmazni ezt a megoldást vállalati rendszerében, látogassa meg termékoldalunkat, ahol letöltheti az Ozeki NG SMS Gateway szoftvert.

> SMS küldő program > SMS szoftver fejlesztés > C#.NET SMS API
Telefon: +36 1 371 0150, E-mail: info@ozeki.hu
Ozeki Informatikai Kft, 4032 Debrecen Nagy Lajos király tér 1-5.
Forrás: http://www.ozeki-sms-gateway.hu/p-62-sms.html