Tel: +36 1 371 0150
Ozeki NG SMS gateway
SMS Gateway, a tömes SMS küldő szoftver
 VB.Net SMS Megoldások | Termékek | Tartalomjegyzék | Kapcsolat  
  Kezdőlap
  SMS technológia
  SMS küldő program
  Irodai SMS Kliens
  Automatizált SMS küldés számítógépről
  SMS szolgáltatói rendszerek platformja
  SMS szoftver fejlesztés
  JAVA SMS API
  PHP SMS API
  C#.NET SMS API
  VB.Net SMS
  ASP SMS API
  Delphi SMS API
  Termékek
  Kapcsolat
  Tartalomjegyzék


Látogassa meg cégünk legújabb VoIP telefonközpont szoftver-ének a weboldalát. A termék neve: Ozeki Phone System XE.

Ajánló

Tekintse meg az Ozeki NG SMS Gateway, professzionális SMS szoftver angol nyelvű weboldalát az alábbi linkre kattintva:

Ozeki NG SMS Gateway
www.ozekisms.com

SMS küldés és fogadás VB.Net programnyelvben

Ezen az oldalon tájékozódhat arról, miként lehet SMS-t küldeni és fogadni Visual Basic.Net-ből az Ozeki NG SMS Gateway szoftver segítségével. Az SMS szoftver az üzeneteket GSM modem kapcsolat vagy IP SMS kapcsolat segítségével tudja a mobilhálózatba elküldeni. Az első esetben a számítógéphez egy GSM modem vagy mobilkészülék van adatkábellel csatlakoztatva, míg a másodikban az SMS szoftver közvetlenül kapcsolódik a mobilszolgáltató SMS központjához az Interneten keresztül. Ebben a cikkben részletes információt kaphat a VB.Net-ből történő SMS küldés és fogadás működéséről.

Az Ozeki NG SMS Gateway szoftver alkalmazásával két lehetőség nyílik az SMS funkcionalitás implementálására a Visual Basic.Net programba. Használhat adatbázis szervert (MySQL, MSSQL, Oracle), ebben az esetben SQL kéréseken keresztül tud SMS-t küldeni és fogadni. Illetve használhat HTTP kérést, ahhoz hogy üzeneteit a mobilhálózatba eljuttassa. Mindkét lehetőség garantálja a gyors, megbízható és biztonságos működést.

SMS küldés és fogadás VB.Net-ben adatbázist használva

Ebben a példában a VB.Net alkalmazás és az Ozeki NG SMS Gateway egy adatbázis szerveren osztozik. SMS küldéshez a Visual Basic.Net alkalmazásnak be kell illesztenie egy bejegyzést az adatbázisba SQL kérés segítségével. Az Ozeki NG SMS Gateway feldolgozza ezt az adatbázis bejegyzést és kiküldi az SMS-t. Az üzenetek fogadása hasonló módon történik. Ha egy üzenet beérkezik, az Ozeki NG SMS Gateway beilleszti azt az adatbázisba. A VB.Net alkalmazás pedig kinyeri ezt a bejövő üzenetet egy standard adatbázis kapcsolat segítségével. Ez a folyamat az 1. ábrán tanulmányozható.

Ábra 1 - SMS küldés és fogadás VB.Net-ből adatbázison keresztül.

Ahhoz, hogy ezt a megoldást alkalmazza vállalati rendszerében, telepítenie kell az Ozeki NG SMS Gateway szoftvert, illetve a Visual Basic.Net 2008 Express Edition-t. Továbbá szüksége lesz a vb.net-sms-example-sql.zip fájlra, amelyet itt letölthet:
vb.net-sms-example-sql.zip (70 Kb)

Az adatbázisban létre kell hoznia két adatbázistáblát. Az egyiket a kimenő üzenetek számára (ozekimessageout) a másikat a bejövő üzeneteknek (ozekimessagein).

A következő SQL paranccsal teheti ezt meg:

create database ozeki
GO
use database ozeki
GO
CREATE TABLE ozekimessagein (
 id int IDENTITY (1,1),
 sender varchar(30),
 receiver varchar(30),
 msg varchar(160),
 senttime varchar(100),
 receivedtime varchar(100),
 operator varchar(30),
 msgtype varchar(30),
 reference varchar(30),
);
CREATE TABLE ozekimessageout (
 id int IDENTITY (1,1),
 sender varchar(30),
 receiver varchar(30),
 msg varchar(160),
 senttime varchar(100),
 receivedtime varchar(100),
 operator varchar(100),
 msgtype varchar(30),
 reference varchar(30),
 status varchar(30),
 errormsg varchar(250)
);
GO
sp_addLogin 'ozekiuser', 'ozekipass'
GO
sp_addsrvrolemember 'ozekiuser', 'sysadmin'
GO

Következő lépésként az Ozeki NG SMS Gateway-ben kell létrehoznia egy új adatbázis felhasználót és a VB.Net alkalmazásban kell konfigurálnia.

Forráskód

Imports System
Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient

Public Class Form1

  Private Sub bSend_Click(ByVal sender As System.Object, _
           &ByVal e As System.EventArgs)Handles bSend.Click
    Try
      Dim myConnection As New SqlConnection("Server=.\SQLEXPRESS;" _
      & "User ID=ozekiuser;" _
      & "password=ozekipass;Database=ozeki;Persist Security Info=True")


      Dim mySqlQuery As String = "INSERT INTO ozekimessageout _
      & (receiver,msg,status) " _
      & "VALUES ('" & tbReceiver.Text & "', '" & tbMessage.Text & "', 'send');"

      Dim mySqlCommand As New SqlCommand(mySqlQuery, myConnection)

      'mySqlCommand.ExecuteNonQuery()

      myConnection.Open()

      mySqlCommand.ExecuteNonQuery()

      myConnection.Close()


    Catch ex As Exception
      MessageBox.Show(ex.Message)
    End Try
  End Sub
End Class

SMS küldés és fogadás VB.Net-ből HTTP használatával

Ez a példa bemutatja, hogyan lehet HTTP kérés segítségével SMS üzenetet küldeni VB.Net-ből. Miután megvalósítja ezt a megoldást, a VB.Net alkalmazás képes lesz szöveges üzenetek továbbítására mobil készülékekre az Ozeki NG SMS Gateway szoftver HTTP felhasználói felületén keresztül. Az SMS szoftver teszi lehetővé, hogy a HTTP kérések SMS üzenetekké konvertálódjanak és ezen SMS üzenetek mobiltelefonokra való kiküldésében is szerepet játszik (ábra 2).

Ábra 2 - SMS küldés és fogadás VB.Net-ből HTTP-n keresztül.

Ha HTTP-t használ a VB.Net alkalmazásban akkor lehetőség van SMS fogadására is. Ezt kétféleképpen lehet megvalósítani. Az első, ha létrehoz egy HTTP felhasználót az Ozeki NG SMS Gateway-ben, amely továbbítja a bejövő üzeneteket a VB.Net programba. Ez a megoldás megkívánja, hogy alkalmazása képes legyen feldolgozni a HTTP kéréseket. A másik lehetőség, ha időközönként letölti a bejövő üzeneteit és kézbesítési jelentéseit az Ozeki NG SMS Gateway-ből.

A megoldás megvalósításához tehát szükséges az Ozeki NG SMS Gateway szoftver installálása és konfigurálása. Továbbá szükséges még egy VB.Net alkalmazás és a vb.net-sms-example-sql.zip file, amelyet most letölthet: vb.net-sms-example-sql.zip. Az SMS funkcionalitás létrehozásához használhatja az alábbi forráskódot.

Forráskód

Imports System
Imports System.IO
Imports System.Net
Imports System.Text
Imports System.Web

Public Class fMain

 Private Sub bSend_Click(ByVal sender As System.Object, _
    &ByVal e As System.EventArgs) Handles bSend.Click
    Dim request As HttpWebRequest
    Dim response As HttpWebResponse = Nothing
    Dim url As String
    Dim username As String
    Dim password As String
    Dim host As String
    Dim originator As String

    Try

      host = "http://127.0.0.1:9501"
      originator = "06201234567"
      username = "admin"
      password = "abc123"

      url = host + "/api?action=sendmessage&" _
           & "username=" & HttpUtility.UrlEncode(username) _
           & "&password=" + HttpUtility.UrlEncode(password) _
           & "&recipient=" + HttpUtility.UrlEncode(tbReceiver.Text) _
           & "&messagetype=SMS:TEXT" _
           & "&messagedata=" + HttpUtility.UrlEncode(tbMessage.Text) _
           & "&originator=" + HttpUtility.UrlEncode(originator) _
           & "&serviceprovider=GSMModem1" _
           & "&responseformat=html"

      request = DirectCast(WebRequest.Create(url), HttpWebRequest)

      response = DirectCast(request.GetResponse(), HttpWebResponse)

      MessageBox.Show("Response: " & response.StatusDescription)

    Catch ex As Exception
    End Try
  End Sub
End Class


Amennyiben szeretné alkalmazni ezt a megoldást vállalati rendszerében, látogassa meg termékoldalunkat, ahol letöltheti az Ozeki NG SMS Gateway szoftvert.

> SMS küldő program > SMS szoftver fejlesztés > VB.Net SMS
Telefon: +36 1 371 0150, E-mail: info@ozeki.hu
Ozeki Informatikai Kft, 4032 Debrecen Nagy Lajos király tér 1-5.
Forrás: http://www.ozeki-sms-gateway.hu/p-63-sms.html