Tel: +36 1 371 0150
Ozeki NG SMS gateway
SMS Gateway, a tömes SMS küldő szoftver
 Vodafone tömeges SMS szolgáltatás Megoldások | Termékek | Tartalomjegyzék | Kapcsolat  
  Kezdőlap
  SMS technológia
  Hogyan küldjünk és fogadjunk SMS üzenetet?
  SMS küldés GSM modemmel
  Tömeges SMS szolgáltatás kialakítása IP SMS-sel
  Tömeges SMS küldés IP kapcsolattal
  T-Mobile tömeges SMS szolgáltatás
  Vodafone tömeges SMS szolgáltatás
  Telenor tömeges SMS szolgáltatás
  Miért használjon Ozeki SMS gateway-t?
  Kapcsolódás SMS API-val a vállalati rendszerhez
  Kézbesítési jelentés és naplózás
  GSM abc, unicode SMS és láncolt SMS-ek
  SMS rendszerek kapacitása
  Vállalati SMS rendszer üzemeltetése
  Az SMS rendszer költségei
  Nagyvállalati SMS rendszerek
  SMS küldő program
  Termékek
  Kapcsolat
  Tartalomjegyzék


Látogassa meg cégünk legújabb VoIP telefonközpont szoftver-ének a weboldalát. A termék neve: Ozeki Phone System XE.

Ajánló

Tekintse meg az Ozeki NG SMS Gateway, professzionális SMS szoftver angol nyelvű weboldalát az alábbi linkre kattintva:

Ozeki NG SMS Gateway
www.ozekisms.com

A Vodafone IP SMS alapú tömeges SMS szolgáltatása

A Vodafone SMS központjához HTTP kapcsolaton keresztül lehet csatlakozni. Az Ozeki SMS szoftverében található konfigurációs formon egyszerűen megadhatók a technikai paraméterek. A szükséges beállítások elvégzése után, azonnal elkezdődhet az SMS küldés és fogadás.

Előfizetés a Vodafon tömeges SMS szolgáltatására


A Vodafone vállalatára szabja a tömeges SMS küldési ajánlatait. Kattintson ide, és olvasson tovább a részletekért.
A Vodafone tömeges SMS kapcsolatának konfigurálása

Miután előfizetett a Vodafone tömeges SMS díjcsomagjára, a következő adatokat kell megszereznie a szolgáltatójától. Ezekre az adatokra később, a konfigurálás során lesz szüksége.

  • URL
  • Telefonszám, vagy egy rövid alfanumerikus kód.

Telepítés és konfigurálás

A kapcsolat telepítésére a Ozeki NG SMS Gateway grafikus felhasználói felületén keresztül van lehetősége. Az HTTP szolgáltatói kapcsolat telepítéséhez és konfigurálásához, kattintson az Add gombra a Management Console kezelői felület baloldali részén található Service providers panel jobb felső sarkában. (A kezelő felülettel kapcsolatos további információkért olvassa el a QuickStart Guide-ot.)

Szolgáltatói kapcsolat hozzáadására lehetősége van még a Service providers menüben található Add service provider menüponton keresztül. Miután az imént felsoroltak bármelyikére kattintott, megjelenik az Add service provider panel a kezelői felület jobb oldalán. A panel a telepíthető protokollokat listázza, ezeket telepítheti és használhatja az SMS szolgáltatóval való kommunikációra. Az Install linkre kattintva, kiválaszthatja az HTTP protokollt a lista megfelelő eleme mellől (HTTP Client). (1. Ábra).


1. Ábra - HTTP kapcsolat telepítésének első lépései

Az HTTP Client telepítése után a HTTP settings panel jelenik meg a képernyő jobb oldalán. A panel további beállítható menüpontjai: General settings, Logging, Advanced, Response parsing és Info.

A HTTP settings szekcióban megadhatja az HTTP szerver beállításait. Ezt, az a GSM szolgáltató adja, melyek szolgáltatására előfizetett (jelen esetben a Vodafone®). A kapcsolati paraméterek a Host név (vagy IP cím), a felhasználónév és a jelszó. Ezen paramétereket URL formában kell megadni a szolgáltató HTTP szerveréhez való kapcsolódáshoz. Gépelje be az adatokat a megfelelő szövegmezőkbe (2. Ábra).


2. Ábra - A szerver beállításainak megadása

Az azonosítás megkönnyítése érdekében javasolt a kapcsolatot a GSM szolgáltató neve alapján elnevezni. Például, ha a Vodafone-nál hozott létre egy HTTP kapcsolatot, akkor nevezze el azt "Vodafone"-nak. Ha egy szolgáltatótól több kapcsolatot is igénybe vesz, jelölje őket más-más néven, például: "Vodafone1" 'Vodafone2", stb. Néhány LOAD BALANCING megoldás kivitelezése, a különböző kapcsolatok azonos elnevezését kívánja meg.

A telefonszámot a Telephone number nevű szövegdobozba gépelheti be. A telefonszámot nemzetközi formátumban kell megadni, tehát kell elé a (+) plusz jel. Bejelölheti az overridable (felülírható) checkbox-ot a Telephone number szövegdoboz jobb oldalán. Ez a funkció biztosítja, hogy a Telephone number-ben megadott telefonszám a későbbiekben felülírható legyen, tehát lehetőségünk legyen a kimenő üzenet küldőjét megváltoztatni. A telefonszámot, egy (alfanumerikus) szöveggel is helyettesítheti, ami maximum tizenegy (11) karaktert tartalmazhat. Ezért, amikor egy üzenetet küld, például Database userként, akkor megadhat egy nevet vagy telefonszámot, amit az üzenet küldőjeként szeretne megjelölni.

A Telephone number szövegmezőbe beírandó telefonszám kötelezően megadandó érték. Ha üresen hagyja a szövegmezőt, és a kiküldendő SMS sem tartalmaz küldő telefonszámot, a küldés sikertelen lesz.

A General settings fülön beállíthatjuk a HTTP protokollal kapcsolatos általános beállításokat. A kapcsolat típusát be lehet állítani úgy, hogy csak küldésre illetve fogadásra használja.

A panel felső szekciójában bármelyik, vagy akár az összes checkboxot bejelölheti. Az, hogy melyeket jelöli meg, az attól függ, mire kívánja használni ezt a kapcsolatot. Megadhatja, hogy csak küldésre (Use this connection for sending), vagy csak fogadásra (Use this connection for receiving), esetleg mindkettőre kívánja használni a kapcsolatot. (3. Ábra).


3. Ábra - A General settings fül

Az Ozeki NG SMS Gateway és a szolgáltató SMS központja közötti kapcsolat holtidejének maximális hosszát a Polling interval szövegdobozban adhatja meg egy pozitív egész számmal, ami numerikus karakterekkel másodpercben adja meg a kért adatot. Ha a 2 másodperces alapértelmezett beállítást kívánja használni, hagyja a mezőt változatlanul.

A Submit timeout szövegdobozban megadható a maximális várakozási idő, ami alatt az SMS központ válasza megérkezik, igazolva az elküldött üzenet sikeres elfogadását. A sikeres küldés azt jelenti, hogy az SMS központ elfogadta az üzenetet továbbküldésre. Ezt a várakozási időt is numerikus karakterek segítségével adhatja meg, másodpercben. Ha az alapértelmezett beállítást (60 másodperc) kívánja használni, hagyja ezt a szövegmezőt változatlanul.

Megadhatja, hogyan kezelje a program azokat az üzeneteket, amiket elküldött ugyan, de a megjelölt időn belül nem érkezett válasz az SMS központtól:

  • Sent: Ha arra van szüksége, hogy a program az üzenetet megerősítse és elküldöttként jelölje meg, még akkor is, ha az SMS központtól nem érkezett válasz, akkor a Sent opciót válassza.
  • Not sent: Ezen opcióval, az üzenetet akkor is sikertelenül küldöttként jelöli meg, ha az SMS központtól még nem érkezett válasz.
  • Retry later: Ilyenkor a program az üzenetet utolsóként helyezi el, a kimenő üzenet várakozási sorban, és újra elküldi.

A naplózás konfigurálásához, kattintson a Logging fülre a Configuration panelen. Itt kiválaszthatja, hogy a program olvasható szöveges formában, vagy alacsonyabb szintű kommunikáció útján naplózza az elküldött és fogadott üzeneteket. Az utóbbi opció kiválasztásával a program a kommunikációs adatokat leíró bináris kódokat tartalmazó naplófájlt fog generálni. Javasoljuk, hogy legalább a Log sent and received messages in human readable format checkboxot jelölje be, mert a naplófájlok rendkívül hasznosak lehetnek a kommunikációs problémák helyreállításában (4. Ábra).


4. Ábra - Naplózás beállításai

A naplófájlok "forgatása" lemezterületet takarít meg, mivel folyamatosan törli a régi (és valószínűleg már szükségtelen fájlokat) a Log directory-ban megadható könyvtárból. A naplófájl alapértelmezett elérési útvonala: C:\Program Files\Ozeki\OzekiNG - SMS Gateway\Logs

A Maximum log file size szövegmezőben naplófájl maximális méretét adhatja meg. Ha ezt a méretet elérte a fájl, a program új naplófájlt nyit. A logfájl mérete kilobájtban adható meg, pozitív egész számokkal meghatározva. Alapértelmezésként a naplófájlok maximális mérete 8000 kB.

A Number of rotated files szövegmezőben megadható a maximálisan elmenthető fájlok száma. Ezt a számot pozitív egész számként lehet megadni. Alapértelmezésként az elmenthető naplófájl száma 4. Ha Önnek megfelelnek az alapértelmezett beállítások, hagyja a szövegmezőket módosítás nélkül az alapértelmezett értéken.

A szolgáltatói kapcsolatokhoz tartozó Configuration panel bal alsó sarkában található Connect automatically on startup checkboxban lévő pipa esetén, az Ozeki NG SMS Gateway automatikusan kezdeményez egy kapcsolatot az SMS központtal, amint a program elindul. Ha ez a checkbox nincs bejelölve, a kapcsolatot mindig manuálisan kell elindítani.

Alapértelmezetten, ha az üzenet HTTP 200 OK üzenettel tér vissza a HTTP servertől, akkor a kapcsolat sikeresen létrejött. Néhány szolgáltató HTTP 200 OK üzenettel tér vissza. A visszaküldött kód HTTP message body részében jelzi az üzenet státuszát, hogy sikeres volt. Ebben az esetben, specifikálni kell, hogy milyen kulcsszó alapján legyen az üzenet visszajelezve. Ha nincs kulcsszó, ami jelzi, hogy az üzenet sikeresen megérkezett, akkor saját magának tudja specifikálni, hogy sikertelen a küldés vagy sem. Ha ezt a kulcsszót specifikáltuk, akkor az üzenet a hálózatba lesz továbbítva. A HTTP server abban az esetben, ha hibával tér vissza, akkor jelzi, hogy az üzenet sikeresen el lett küldve vagy sem.


5. Ábra- Response parsing tab

Az Info fül kilistázza a következő kulcsszavakat, amiket a HTTP sémában használhat (6. Ábra). Ezen kulcsszavak a http kérésnek megfelelően lesznek kicserélve. A kulcsszavak értékei a HTTP Client service provider kapcsolatnak megfelelően van definiálva a szolgáltató által megadott paraméterek szerint.


6. Ábra - Információs tab a HTTP kapcsolat paramétereiről

Szolgáltatói kapcsolat felépítése

A Management Console kezelői felületen lévő Service providers panelen tudja megnyitni a szolgáltatói kapcsolat paneljét, úgy, hogy rákattint arra. A szolgáltató kapcsolatok paneljei három részből épülnek fel. A felső részben megtalálható a szolgáltatói kapcsolat neve (zárójelben a protokoll megnevezésével). Látható egy ikon, amely azt jelzi, hogy a szolgáltatói kapcsolat aktív-e vagy sem (inaktív akkor, ha az ikon egy "X"-szel van áthúzva).

Az ikon mellett jobbra, különböző műveletekhez használható linkek találhatók:

  • Configure: Egy telepített szolgáltatói kapcsolat konfigurálása vagy módosítása. Ha erre a linkre kattint, visszajut a Configuration panelre.
  • Events: Rákattintva megjelenik az Events panel, ami a szolgáltatói kapcsolattal összefüggő legutóbbi, szerver események naplózását tartalmazza.
  • Connect: Az SMS központ és a szolgáltatói kapcsolat összekapcsolása.
  • Disconnect: Az SMS központ és a szolgáltatói kapcsolat szétkapcsolása.
  • Uninstall: A szolgáltatói kapcsolat törlése.

A panel középső részében a legfontosabb konfigurációs információk láthatók. Azok az opciók, amelyeket (re)aktiváltak a konfiguráció során, pipával vannak jelölve. Azok a beállítások, amelyeket nem aktiváltak, vagy deaktiváltak a konfiguráció során, "x"-szel vannak megjelölve.


További hasznos tudnivalók:
Home > SMS technológia > Hogyan küldjünk és fogadjunk SMS üzenetet? > Tömeges SMS küldés IP kapcsolattal > Vodafone tömeges SMS szolgáltatás
Telefon: +36 1 371 0150, E-mail: info@ozeki.hu
Ozeki Informatikai Kft, 4032 Debrecen Nagy Lajos király tér 1-5.
Forrás: http://www.ozeki-sms-gateway.hu/p-6414-sms.html