Tel: +36 1 371 0150
Ozeki NG SMS gateway
SMS Gateway, a tömes SMS küldő szoftver
 Hogyan küldjünk és fogadjunk SMS üzenetet? Megoldások | Termékek | Tartalomjegyzék | Kapcsolat  
  Kezdőlap
  SMS technológia
  Hogyan küldjünk és fogadjunk SMS üzenetet?
  SMS küldés GSM modemmel
  Tömeges SMS szolgáltatás kialakítása IP SMS-sel
  Tömeges SMS küldés IP kapcsolattal
  Miért használjon Ozeki SMS gateway-t?
  Kapcsolódás SMS API-val a vállalati rendszerhez
  Kézbesítési jelentés és naplózás
  GSM abc, unicode SMS és láncolt SMS-ek
  SMS rendszerek kapacitása
  Vállalati SMS rendszer üzemeltetése
  Az SMS rendszer költségei
  Nagyvállalati SMS rendszerek
  SMS küldő program
  Termékek
  Kapcsolat
  Tartalomjegyzék


Látogassa meg cégünk legújabb VoIP telefonközpont szoftver-ének a weboldalát. A termék neve: Ozeki Phone System XE.

Ajánló

Tekintse meg az Ozeki NG SMS Gateway, professzionális SMS szoftver angol nyelvű weboldalát az alábbi linkre kattintva:

Ozeki NG SMS Gateway
www.ozekisms.com

Hogyan küldjünk és fogadjunk SMS üzenetet a mobil hálózathoz kapcsolódva

Vállalati tömeges SMS rendszereket alapvetően kétféle módon lehet a mobil hálózathoz kapcsolni SMS illetve MMS küldés (és természetesen fogadás) céljából.

SMS küldés és fogadás PC-hez kapcsolt GSM modemmel

Az egyik mód az, hogy egy GSM modemet csatlakoztatunk egy számítógéphez adatkábellel. Ebben az esetben a GSM modem úgy funkcionál, mint egy klasszikus mobiltelefon és a legközelebbi GSM rádió toronnyal a levegőn keresztül kommunikálva adja át a hálózatnak az SMS-eket. Ezt a megoldást modemes kapcsolatnak hívjuk.

IP SMS kapcsolat tömeges SMS szolgáltatók SMSC központjához

A másik lehetőség az, ha interneten vagy bérelt vonalon keresztül bekapcsolódik a vállalati számítógép a mobil szolgáltató SMS központjába (SMSC) és közvetlenül oda küldi be az SMS-eket. Ezt a megoldást IP SMS kapcsolatnak nevezzük. Mindkét esetben a vállalati számítógépre fel kell telepíteni egy olyan SMS küldő szoftvert, ami a kapcsolatot kezeli. Ezeket a szoftvereket SMS gateway-nek nevezzük és ilyen például az Ozeki NG SMS Gateway.

Hogyan működik a PC-hez kapcsolt GSM modem SMS küldéskor és fogadáskor?

Az SMS gateway szoftver szerepét tekintve modemes kapcsolat esetén AT parancsok segítségével vezérli a GSM modemet. A GSM modembe helyezett SIM kártyából kiolvassa a beérkezett üzeneteket. Ezután törli a kiolvasott SMS üzeneteket a SIM kártyáról. Erre azért van szükség, mert a SIM kártya véges számú üzenetet (10-500 db, típustól függően) képes csak tárolni. Ha ezt a számot meghaladja az üzenetek száma, akkor a GSM modem/eszköz memóriájába kerülnek a beérkező SMS üzenetek. Nem minden GSM modemnek van memóriája, ami tárolni tudja az SMS üzeneteket. Ha már nincs több SMS tárolási lehetőség a GSM eszközön és SIM kártyán, akkor az SMS üzenetek a szolgáltatónál maradnak mindaddig, amíg a korábban beérkező SMS-eket le nem törlik, fel nem dolgozzák.

A kiküldés során szintén a GSM eszköz juttatja a GSM hálózatba a kimenő SMS-eket.

Hogyan működik az IP kapcsolatos tömeges SMS küldés és fogadás?

A tömeges SMS szolgáltatók SMS központjába IP SMS kapcsolaton keresztül érkezik az SMS. Az IP SMS kapcsolatot egy szabványos protokoll írja le. Ezt a protokollt arra találták ki hogy az SMS központ kezelje a beérkező és kimenő SMS üzeneteket, valamint tájékoztatást adjon azokról az esetekről, amikor az SMSekkel valami történik.

Ezek az események az alábbiak lehetnek: A kiküldendő SMS-eket átadja a mobil szolgáltató SMS központjának illetve átveszi a beérkező kézbesítési jelentéseket és üzeneteket. Ebbe a kommunikációba beletartozik a hálózati túlterhelések, vonalszakadások és egyéb hibák megfelelő kezelése is oly módon, hogy üzenetvesztés nélkül minden SMS kézbesítésre kerüljön.

Az SMS küldő szoftver feladata továbbá az üzenetek kódolása és dekódolása is, ami elsősorban a karakter készletek kezelésére, a hosszú üzenetek szegmentálására és összefűzésére (láncolt SMS), a kézbesítési jelentések követésére terjed ki. Az Ozeki NG SMS Gateway szoftver mindezen a feladatokat magas színvonalon látja el.

Több IP SMS kapcsolat kiépítése

A mobil hálózathoz történő kapcsolódás a vállalati rendszerek egy jelentős részében több fizikai kapcsolatot jelent. Ez az igény rendszerint a nagyobb mennyiségű SMS kiküldésekor, valamint a kritikusabb rendszereknél merül fel. Több fizikai kapcsolatra szükség lehet teljesítmény növelés, üzembiztonság, szolgáltatások funkcionális szétválasztása, költséghatékonyság vagy területi lokalizáció céljából. A gyakorlatban a több fizikai kapcsolat azt jelenti, hogy az SMS Gateway szoftver párhuzamosan több GSM modemet hajt meg vagy több IP SMS kapcsolaton keresztül kommunikál a mobil szolgáltatókkal. Lehetséges, hogy egyszerre IP SMS kapcsolatot és GSM modemes kapcsolatot is üzemeltet a vállalat.

Példa a több párhuzamos SMS kapcsolat működtetésének előnyére

Például gyakori konfiguráció az, hogy ha egy országban van három mobilszolgáltató, akkor minden szolgáltatóval egy külön kapcsolatot létesít a cég, például úgy, hogy három különböző SIM kártyát használva három modemen keresztül oldja meg az SMS küldést. Ezzel a konfigurációval költségeket lehet megspórolni, ha azt feltételezzük, hogy a szolgáltatók hálózaton belül olcsóbban kézbesítik az SMS-t. Másik gyakori konfiguráció az, hogy egy IP SMS kapcsolatot és egy GSM modemet üzemelnek be egyszerre egy SMS gateway-en. Ezt rendszerint azért teszik, hogy az IP SMS kapcsolat internet hiba miatti megszakadása esetén a GSM modemen keresztül azért még lehessen SMS üzeneteket küldeni. Érdemes még szót ejteni a teljesítmény növelő konfigurációkról is, amikor az SMS gateway azért kapcsolódik több modemmel vagy IP SMS kapcsolattal a mobil hálózatra, hogy nagyobb átviteli kapacitást érjen el. Ezt load balancing-nak hívják.

Az Ozeki NG SMS Gateway szoftvert egy vagy több kapcsolaton keresztül is hozzá lehet illeszteni a mobil hálózathoz. Többkapcsolatos esetben az összes fent említett konfigurációt támogatja. A szoftverben párhuzamosan használhatóak a kapcsolatok függetlenül attól, hogy az adott kapcsolat modemes vagy IP SMS kapcsolat-e illetve az egyes IP SMS kapcsolatokon milyen protokoll van beállítva.


További hasznos tudnivalók:
Home > SMS technológia > Hogyan küldjünk és fogadjunk SMS üzenetet?
Telefon: +36 1 371 0150, E-mail: info@ozeki.hu
Ozeki Informatikai Kft, 4032 Debrecen Nagy Lajos király tér 1-5.
Forrás: http://www.ozeki-sms-gateway.hu/p-6450-sms.html